Ansattbilde av Randi

Randi Neset

Arbeidsleiar og tilretteleggar i VTA

Eg er arbeidsleiar for folk som av ulike grunnar treng tilrettelagt arbeid. Eg held til på Vinn i Hol, der me lagar ulike produkt i tre. Jobben min er mellom anna å gje opplæring i ulike arbeidsoppgåver, og å legge til rette for at arbeidsdagen blir god for dei som jobbar her. Eg prøvar å få til gode løysingar på maskiner og arbeidsstasjonar, som gjer at arbeidstakarane kan jobbe mest mogeleg sjølvstendig. Eg har òg ansvar for planarbeid og rapportering, og at me får produsert det me skal til kundane våre.

Eg er utdanna allmennlærar. Har hatt nokre småjobbar innan turistnæringa, og vore innom barnehage, skule og miljøterapi. Eg har jobba på Vinn sidan hausten 2016.

Eg har ein variert og allsidig kvardag, og likar godt både den praktiske og den menneskelege delen av jobben min. Det er moro å kunne levere fine produkt av god kvalitet, med fornøgde kundar i den andre enden. Det er òg gjevande å kunne bidra til at folk trivst, opplever meistring, når nye mål og får auka sjølvtillit.

Med mann, to ungar og mange gamle hus heime, går dagane fort. Eg har vakse opp med jakt, og prøvar å få til nokre turar «heim» til Møsstrond i Vinje på reins- og elgjakt i løpet av hausten. Eg er interessert i sport, men det har dessverre vorte mest på fjernsyn dei siste åra. Familien min har ein plass ved sjøen i Kristiansand, og der trivst eg godt om sommaren.

Bilde kommer

Asseline Jacobsen
Jobbveileder, AFT
asseline@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Bilde kommer

Camilla Larsen
Jobbveileder og arbeidsleder
camilla@vinn-hallingdal.no
T: 45 73 98 30

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 20

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Driftsansvarlig Jobbfrukt
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Arbeidsleder
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Ergoterapeut, Ekspertbistand
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Driftsansvarlig Vaskeri
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Driftsansvarlig Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Bilde kommer

John Hornes
Driftsansvarlig Hol
John@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 10