Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar

Arbeidsleder i vaskeriet

Eg har ansvaret for den daglige drifta i vaskeriet. Opplæring, veiledning og oppfølging av både andre arbeidslederar og ansatte arbeidstakera i VTA. Har også mykje kundekontakt, samt kontakt og samarbeid med NVK (Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn). Eg har hovedansvaret for at bransjestandarder og interne kontrollar og rutiner blir fylgde. Eg jobbar tett saman med alle som er i vaskeriet, og tar del i utviklingsarbeid og arbeid for at andre skal nå sine mål.

Eg har bakgrunn som reinhaldar på Gol arbeidssenter, der eg og jobba saman med brukarane. Det å jobbe saman med menneske som hadde spesielle behov, var veldig meiningsfullt, og gjorde til at eg søkte på jobben som arbeidsleder på Vinn.

I jobben min får eg jobba tett på menneske, men også med praktisk arbeid, det motiverer meg. Her på Vinn er ingen dagar like, dette er noko som eg likar godt. Det gode samarbeidet mellom kollegaer på jobb betyr mykje for meg, det er som min andre familie. Eg har valgt å jobbe på Vinn fordi det er en meningsfull og viktig jobb.

På fritida liker eg å vera saman med familien min. Tilbringe tid saman med barnebarn, betyr mykje for meg. Er også engasjert i drifta ved Skaga ridesenter og Hallingen hestesportklubb. Ellers liker eg å vera ute i naturen med gå -og skiturer.

Bilde kommer

Asseline Jacobsen
Jobbveileder, AFT
asseline@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Bilde kommer

Camilla Larsen
Jobbveileder og arbeidsleder
camilla@vinn-hallingdal.no
T: 45 73 98 30

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 20

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Driftsansvarlig Jobbfrukt
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Arbeidsleder
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Ergoterapeut, Ekspertbistand
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Driftsansvarlig Vaskeri
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Driftsansvarlig Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Bilde kommer

John Hornes
Driftsansvarlig Hol
John@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 10