Ansattbilde av Lisbeth

Lisbeth Skølt

Daglig leder

Som dagleg leiar er mi viktigaste arbeidsoppgåve å legge til rette for at alle tilsette på VINN har gode arbeidsforhold, – slik at dei trivst i lag og får utført jobben sin på beste måte. Me ynskjer å ha eit godt miljø med rom for innovasjon og utvikling av det faglege tilbodet, og for dei varer og tenester som me tilbyr. Elles er det oppgåver rundt økonomistyring, langsiktige planer og strategiar. Markedsarbeid og samarbeid med styret og eigarane våre (alle kommunene i Hallingdal) er og viktige oppgåver.

Som 18 åring starta e som sjølstendig næringsdrivende. Er oppvaksen i Hemsedal Skiskole og dreiv den i 10 år, i tillegg til 2 andre bedrifter. Så var e innkjøper i sportsbransjen, det innebar mykje logistikk og ein del artig reising utanlands. Siste 12 åra har e vøre leiar, fyrst for Husfliden Hallingdal og no for VINN. Den rolla gir gode utfordringar. Har formell utdanning innan marked & salg, administrasjon og ledelse.

E trives veldig godt på VINN – der ingen dag er lik. E har mange og varierte oppgåver og får på den måten brukt alle sider av meg sjøl, og det er stadig nye ting å lære. VINN har eit viktig samfunnsoppdrag – som motiverer meg. Personalgruppe har veldig ulik bakgrunn og ulike oppgåver i arbeidsdagen – likevel har alle eitt felles mål: Å FÅ FOLK I ARBEID! E er stolt og har stor respekt for arbeidet som blir gjort av alle på VINN – og som i samarbeid med NAV og gode arbeidsgjevarar – bidreg til at mange får ein bedre kvardag og auka livskvalitet. Tilsette på VINN er framoverlente og ynskjer å utvikle seg, – og gjennom godt lagarbeid får me til mykje. Som liten bedrift kan me snu oss raskt, og det gjer arbeidsdagen spennande.

På fritida er e mykje ute – gjerne på ski, sykkel eller i kajakk. Ein favoritt er laussnø-køyring i skogen. God mat og sosiale lag er viktig for meg. Glad i å danse, men det blir alt for sjeldan. Ellers brukar e gjerne tid sammen med familien, og det er veldig stas å vera gommo.

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim
Jobbveileder, Avklaring og AFT
cecilie@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Harald

Harald Ellingsgard
Driftsansvarlig Tre-avdeling Hol
harald@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 15

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Janne

Janne Vissebråten-Wisløff
Jobbveileder Oppfølging
janne.v@vinn-hallingdal.no
T: 40 44 86 63

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Driftsansvarlig Jobbfrukt
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Jobbveileder ARR
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Vikar, arbeidsleder, Hol
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Tilrettelegger VTA, Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Tore

Tore Ødegård
Arbeidsleder Vaskeri, Ved & Tre
tore@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 488 69 120

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Arbeidsleder, i permisjon
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08