Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard

Teknisk ansvarlig / arbeidsleder

Jobben min på Vinn som teknisk ansvarlig er å passe på maskiner/utstyr/bygninger, samt vedlikehold av dette. Jeg er også delaktig med på større innkjøp, ved å innhente priser og planlegge rundt dette. Som arbeidsleder har jeg ansvar for tre og ved-avdelingen på Gol. Her produserer vi trerammer til lokal bedrift i mange forskjellige størrelser. Vi produserer også merkestikk for tomtegrenser, som blir brukt av kommuner, kraftlag og entreprenører. Vedproduksjonen har vi også gående i mindre skala, hvor vi leverer til hytter, fastboende og div. bedrifter.

Min bakgrunn er håndverker som murer. Jeg har fag og mesterbrev i dette. Har drevet eget firma i ca. 20 år og har hatt mye med lærlinger å gjøre, samt att jeg sitter i fagopplæringsrådet for Viken i murerfaget.

For meg å jobbe på Vinn er å se glede ved å mestre, en berikelse å få være med å se hvordan arbeidsfolkene tar til seg bruk av nye maskiner og materialer og tilegner seg kunnskap rundt dette. Synes det er fantastisk morro når vi får inn en ny leveranse av rammer som må produseres fort, alle står på for å få leveransen i havn. Dette gjør min jobb her på Vinn interessant og motiverende. Å jobbe på Vinn er hektiske dager der man aldri vet hva dagen bringer, men det synes jeg er tipp topp. I vår avdeling har vi fått ett nytt slagord «nei, no må me kaste uss rundt å få det ferdig»

Utenom jobb liker jeg å være med familien på tur, om det er sjø, skog eller fjell, sommer som vinter. Ellers er jeg glad i det som durer av eldre årgang. Har i tillegg ett jentelag i fotball som jeg er trener for, og hvor minste datter er med på.

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim
Jobbveileder, Avklaring og AFT
cecilie@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Harald

Harald Ellingsgard
Driftsansvarlig Tre-avdeling Hol
harald@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 15

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Janne

Janne Vissebråten-Wisløff
Jobbveileder Oppfølging
janne.v@vinn-hallingdal.no
T: 40 44 86 63

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Driftsansvarlig Jobbfrukt
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Jobbveileder ARR
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Vikar, arbeidsleder, Hol
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Tilrettelegger VTA, Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Tore

Tore Ødegård
Arbeidsleder Vaskeri, Ved & Tre
tore@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 488 69 120

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Arbeidsleder, i permisjon
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08