Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd

Jobbveileder

På Vinn hjelper eg folk med å lage ein plan for korleis dei kan kome seg tilbake i jobb, eller klare å stå i jobb. For nokon handlar det om å utforske kva dei er interessert i, kartlegge kva dei har av erfaring og kompetanse og kva moglegheiter dette tilsaman kan gi. For andre er det å sjå på om det kan leggast til rette så dei kan klare jobben sin betre, klare å jobbe meir eller klare å stå i jobb lenger. Nokon får prøve seg ut på ein arbeidsplass. Enten for å prøve noko nytt som kanskje kan bli ein yrkesretning, eller for å prøve kva helsa deira tåler. Som jobbveileder er eg i kontakt med arbeidsgjevarar i heile Hallingdal, og med andre partar som er viktige for deltaker sin karriereutvikling. Det kan vera psykisk helse, DPS, Frisklivsentralane, legar m.m.

Grunnutdanninga mi er diverse universitetsfag, før ein bachelor som barnevernspedagog. Etter utdanninga, jobba eg fire år på to ulike barne- og undomspsykiatriske institusjonar. Deretter var eg tilsett elleve år i kommunal psykisk helseteneste i Fjell kommune utanfor Bergen. I Fjell tok eg vidareutdanning i familieterapi, og jobba mykje med barn, unge og familiar. Eg fekk også høve til å utdanne meg som kognitiv terapeut, og var med i eit prosjekt som dreiv behandling av angst og depresjon for å forebygge eller avgrense bruk av sjukemelding.

Noko av det eg likar best med jobben som jobbveileder, er at den er viktig både for enkeltmenneska eg møter og som del av ein større samanheng. Jobb betyr, for dei fleste, meir enn kun inntekt. Det handlar mellom anna om kjensla av å bidra, vera del av eit sosialt felleskap og kjenne meistring. Jobb gir betre livskvalitet. Mange som er deltakar i tiltak på Vinn, er i ein sårbar situasjon. Dei har opplevd endring av livssituasjonen som ikkje er sjølvvald, og kjenner ofte på usikkerhet og sorg. Tilliten deltakarane viser meg, ved å la meg få vera med i prosessen med å kome seg vidare etter desse endringane, gjer meg audmjuk. Dagen der deltaking i arbeidslivet blir for utfordrande til å handtere åleine, kan kome til oss alle. Å få vera med å bidra til at den enkelte får auka livskvalitet, som igjen gir goder til fellesskapet, er motiverande å vera med på.

Eg er heimflytta halling som etter 24 år i byen, fann ut at fjellturar og langrennsspor er langt kjekkare enn rushtrafikk og bybaneskinner. Rundt huset mitt på Øygardane, har eg drivhus og pallekarmar som eg forsøker å drive litt matauk med. Eg utforskar hengekøyelivet på verandaen, med mål om å kome meg ut i fjellet etter kort, men det er heller ikkje sjeldan du finn meg på sofaen med ein serie rullande på skjermen.

Bilde kommer

Asseline Jacobsen
Jobbveileder, AFT
asseline@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Bilde kommer

Camilla Larsen
Jobbveileder og arbeidsleder
camilla@vinn-hallingdal.no
T: 45 73 98 30

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 20

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Driftsansvarlig Jobbfrukt
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Arbeidsleder
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Ergoterapeut, Ekspertbistand
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Driftsansvarlig Vaskeri
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Driftsansvarlig Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Bilde kommer

John Hornes
Driftsansvarlig Hol
John@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 10