Hjem

Ledige stillinger:

ARBEIDSLEDER

fast stilling i ved- og treavdelingen

inntil 100%, oppstart så snart som mulig

les mer her!   

ARBEIDSLEDER

vikariat i vaskeri og kundemottak

inntil 100% stilling, ledig fra mars-22

  les mer her!

NY VIDEO !

STATUS, corona-situasjonen

Vi er ikke ferdige med corona – og følger  tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Hold avstand, husk håndvask/spriting, evt munnbind og er du syk så hold deg hjemme.

Vi er opptatt av at alle ansatte, lærekandidater, arbeidssøkere, kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at VINN tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre avdelinger.

 

«VINN skal være ledende og framtidsrettet innen arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal»