Hjem

«VINN skal være ledende og framtidsrettet innen arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal»

Status, CORONA-situasjonen

Vi følger situasjonen rundt nøye, og har iverksatt en rekke tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg.
Vaskeriet er i full gang, og tar vi  imot privat tøy igjen.

Produksjonen av benkebord og ved er åpnet igjen – så det er bare å bestille!

Ved-produksjonen går for fullt, men alt er dessverre utsolgt for høsten 2020.

Jobbfrukt holder stengt inntil videre.

 

I tråd med retningslinjer fra NAV  har vi starta en gradvis åpning av veiledning i VINN sine lokaler i Klemmavegen på Gol. Veilederne våre er nå på plass igjen og fortsetter med digitale tilbud og digital oppfølging. De jobbsøkerne som skal møte på VINN får beskjed om det fra sin jobbveileder.

Vi er opptatt av at alle ansatte, lærekandidater, arbeidssøkere, kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at VINN tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre avdelinger.