Hjem

«VINN skal være ledende og framtidsrettet innen arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal»

NYE PRODUKTER FRA VINN:

sammenleggbare møbler i malmfuru: stol og bord/krakk

 

FILM: tilrettelagte arbeidsplasser i VINN Hallingdal