Hjem

«VINN skal være ledende og fremtidsrettet innen tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»

LEDIG STILLING

TILRETTELEGGER

VINN søker etter tilrettelegger som skal bidra til å utvikle ressurser hos arbeidstakere i tiltaket VTA, lærekandidater og elever i videregående skole.

les mer om stillingen her

ARBEIDSLEDER

VINN søker etterarbeidsleder som skal bistå med planlegging og gjennomføring av daglig drift i våre avdelinger.

les mer om stillingen her