Hjem

«VINN skal være ledende og framtidsrettet innen arbeidsrelatert opplæring og arbeidsinkludering i Hallingdal»

 

 

STATUS, corona-situasjonen

Vi er ikke ferdige med corona – og følger  tiltak i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Hold avstand, husk håndvask/spriting, evt munnbind og er du syk så hold deg hjemme.

Vi er opptatt av at alle ansatte, lærekandidater, arbeidssøkere, kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at VINN tar situasjonen på det største alvor, og tar nødvendige forholdsregler på alle våre avdelinger.

 

FILM: tilrettelagte arbeidsplasser i VINN Hallingdal