Fikk tro på seg selv igjen

Etter mange år i arbeidslivet slo helsa seg vrang. På samme tid kom Covid, og arbeidsplassen ble lagt ned. Etter to år utenfor arbeidslivet hadde Bjørn Lauritsen (55) fra Nesbyen mistet troen på seg selv. Redningen ble et møte med VINN.

– Jeg tenkte jeg hadde blitt for gammel, men VINN gav meg aldri opp. Jobbveilederne Hilde Brennhovd og Martin Haraldset sto på for å overbevise meg om at jeg fortsatt var en ressurs og viktig for samfunnet, sier Bjørn.

En målrettet prosess gjennom VINN, og Bjørns ståpåvilje, førte han tilbake i full jobb. Han er nå en viktig brikke i maskineriet på Solstad Gjestegård på Gol.

– Tiden uten arbeid har vært tøft. Det påvirket selvbilde, og jeg ønsket meg tilbake til en hverd- ag der jeg kunne gjøre en god jobb og ikke minst kjenne meg inkludert, forteller Lauritsen.

Avklaring

Etter to år utenfor arbeidslivet søkte Nav Bjørn inn i tiltaket Avklaring hos VINN, der han møtte jobbveileder Hilde. Målet var å legge en plan for hvordan Bjørn kunne komme seg tilbake i arbeidslivet. Under en avklaring kartlegges kompetanse og erfaringer, og hva Bjørn kunne tenke seg å jobbe med videre.

VINN gav Bjørn karriereveiledning for å hjelpe han med å se mulighetene i arbeidsmarkedet. På det tidspunktet var samfunnet fortsatt preget av covidrestriksjoner, og Bjørn måtte være forsiktig siden lungene hans ikke var helt bra. VINN kom likevel opp med en god plan etter at avklaringen var avsluttet.

  • Illustrasjonsfoto, samtale mellom to personer

Arbeidsrettet rehabilitering

– Helsa ble ikke bedre, så det var litt utfordrende å se hva som var mulig. Heldigvis gav Nav meg sjansen til å starte i tiltaket kalt Arbeidsrettet rehabilitering. I dette tiltaket ser de på hva som kan gjøres for at jeg kan få jobb, og bli stående i jobb, forteller Bjørn.

– Jeg ble introdusert for jobbveileder Martin hos VINN. Vi hadde mye fokus på helse, og hva som er bra for meg. Martin koblet inn Friskliv og ernæringsfysiolog, sier Bjørn.

Et av tiltakene de prioriterte var faste gåturer hver dag og noe endring av kosthold. Samtidig kartla de sammen hvilken tilrettelegging som var viktig i en fremtidig jobb, og hvilken jobber de skulle lete etter.

– Martin og jeg kom fram til arbeidet burde være variert med mulighet til å sette seg ned av og til, fleksible arbeidstider og variasjon i arbeidsstillinger, sier Bjørn

Det går fint for Bjørn å løfte, men ikke for tungt, og ikke for statisk arbeid. Nå gjensto det bare å finne den rette jobben. Dette gjennomførte de i tiltaket som heter Oppfølging.

  • Illustrasjonsfoto person lager mat

Fant drømmejobben

Siden Bjørn er en sosial og hyggelig kar med erfaring fra kjøkken og servering, kunne han godt tenke seg å fortsette i servicebransjen. Martin fulgte med på mulige arbeidsplasser, og Bjørn søkte selv på noen ledige stillinger.

– Jeg sendte inn en åpen søknad til flere aktuelle bedrifter. Etter snaut fire måneder dukket det opp et oppslag i Hallingdølen om at Solstad Gjestegård skulle starte opp igjen med ny eier, Wenche Dokken, sier Bjørn.

Martin tok kontakt med Wenche for et møte. Ofte er det aktuelt med en praksisperiode, slik at begge parter får testet om dette er det rette for dem. Men i dette møtet forstår begge parter at dette er full klaff, slik at Bjørn blir tilbudt jobb der og da.

Etter ansettelse var det viktig at Martin fulgte tett opp i noen uker, for å sikre at det ikke var nødvendig med videre støtte eller tilrettelegging hverken for Bjørn eller arbeidsgiver.

– Jeg har stortrivdes fra første dag på Solstad. De har lagt til rette på alle måter, og arbeidsgiver er positiv og inkluderende, sier Bjørn
Dermed kunne VINN slippe taket, og avslutte tiltaket med Bjørn.

– Det gjenstår bare å ønske lykke til videre i arbeidslivet. Solstad Gjestegård er heldige som har fått en så flott arbeidskar, sier Martin.

Hovedårsaken til at Bjørn har lykkes er at han gjennom hele prosessen har vært aktiv og tatt tak i situasjonen. Jobbveiledere på VINN har lagt til rette for at dette skal bli et arbeidsforhold som varer i mange år.

– VINN har hatt en utrolig fin måte å samarbeide med meg på. De fikk meg til å tro meg selv igjen, sier Bjørn.

  • Illustrasjonsfoto samtale mellom to personer

Aktuelt

Illustrasjonsfoto ansatt som holder tommelen opp
Illustrasjonsfoto samtale mellom to personer
Bygget til Vinn Hallingdal
Illustrasjonsfoto av grønne blader
Produktfoto bord og stol
Illustrasjonsfoto ansatt som jobber i treavdelingen
Bilde av påskekyllingen