Fisjon

Illustrasjonsfoto ansatt som jobber i treavdelingen

VINN Hallingdal AS er et kommunalt eid aksjeselskap, stiftet i 1989. Selskapet eies av de seks kommunene i Hallingdal. For å imøtekomme krav fra NAV fisjonerte selskapet og er nå et konsern fra 1.mars 2022: Konsernet består av VINN Hallingdal AS som morselskap og VINN Hallingdal Arbeid og Inkludering AS som heleid datterselskap.
VINN sin målsetning er å:

  • Hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få en jobb
  • Være arbeidsgiver for mennesker som har behov for et varig tilrettelagt arbeid
  • Gi ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter, for å styrke tilhørighet til jobb

VINN Hallingdal AS driver i hovudsak med anbudsbaserte arbeidsmarkedstiltak for NAV og ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Her har vi også fellesfunksjoner som marked, IT og administrasjon.
Org.nr: 960 629 779

VINN Hallingdal Arbeid og Inkludering AS driver NAV’s arbeidsmarkedstiltak; Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det leveres varer og tjenester innenfor vaskeri, vedproduksjon, trevare-produksjon og jobbfrukt.
Org.nr: 928 858 650