Miljøfyrtårn

Illustrasjonsfoto av grønne blader

VINN er nå sertifisert Miljøfyrtårn for 3 nye år!
Det er viktig for VINN å jobbe strategisk med bærekraft; VINN skal ta sitt ansvar og vil bidra til å nå FNs globale mål innen de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling. Da er Miljøfyrtårn et viktig verktøy.