Veien til arbeid

VINN har laget ny video. Den handler om hva betyr det for en som har uførepensjon å ha en tilrettelagt arbeidsplass.

Bli med til VINN og få et innblikk i arbeidsdagen der!