Fikk kostnadsfri hjelp til oppfølging av sykemeldt ansatt

– Jeg skulle ha tatt kontakt med VINN Hallingdal mye tidligere, søkt ekspertbistand og kommet i gang med kartlegging av min ansatt som slet med helseproblemer så fort utfordringene meldte seg. Det sier Janne Trandem Ødegård, daglig leder for osteprodusenten Himmelspannet i Hemsedal, som fikk ekspertbistand gjennom VINN Hallingdal uten kostnad for bedriften.

Fakta: Ekspertbistand

  • En videreføring av Inkluderende Arbeidslivsavtalen
  • Uten kostnad for bedriften
  • Arbeidslivsenteret til NAV innvilger tiltaket
  • Ekspertstøtten har vanligvis en varighet på 6-8 uker
  • Trenger ikke vente på de fastlagte dialogmøtene med NAV
  • 3 av 4 fortsetter i jobb etter tiltaket
  • Vinn er en av bedriftene som tilbyr Ekspertbistand
  • Ekspertbistand har en økonomisk ramme på kr 22.300 kroner.

Ysteriet som Trandem Ødegård leder, utmerker seg med ost i verdensklasse. Supergull for Raudberg og sølv for Solglad i VM for oster i 2022 sier sitt om kvaliteten på produktene fra den lille produsenten.

– Vi er sårbare siden vi bare er 6 stykker som jobber hos Himmelspannet. Dersom en blir borte over lengre tid, skaper dette utfordringe for bedriften, sier hun.

Hun opplevde det som krevende da en av de ansatte ble sykmeldt og fikk utfordringer med å være på jobb. Arbeidstakeren hadde arbeidsvilje og forsøkte å jobbe under sykemelding, men opplevde at det ikke var så enkelt. For Janne, som det er for mange andre ledere, var det store spørsmålet: Hvordan kan vi tilrettelegge for å få medarbeideren tilbake til jobb?

Nyttig kartlegging

Det å være daglig leder for en liten bedrift kan være krevende, særlig når bedriften opplever gjentagende sykefravær.

– Jeg kom i kontakt med Arbeidslivsenteret til NAV hvor du får snakke med dyktige veiledere, og de hjalp meg med å finne løsninger. Her ble jeg anbefalt ekspertbistand og fikk en liste over de som tilbyr denne tjenesten.

VINN Hallingdal er et av navnene på denne listen. Siden jeg kjenner VINN fra tidligere og vet hva de står for, så var det helt naturlig å ta kontakt med dem, sier Trandem Ødegård.

VINN tilbyr ekspertbistand innen en rekke fagområder. Arbeidsinkluderingsbedriften har en stor bredde i kompetansen, og har mellom annet ergoterapeut, vernepleier, sosialfaglig utdannet, pedagoger og karriereveiledere.

– Vi setter inn den eksperten som har mest kompetanse på det fagfeltet der den ansatte og bedriften har behov for bistand. Hos Himmelspannet hadde de behov for å kartlegge den fysiske arbeidsprosessen. Marte Helja, som er ergoterapeut, tok rollen som ekspert for Janne og kartla arbeidsprosessene hos Himmelspannet, sier Gunn Marit Oleivsgard, fagleder hos VINN.

Dialog

Arbeidstaker og arbeidsgiver skal være enige om å bruke ekspertbistand for å kartlegge arbeidsplassen, relasjoner på arbeidsplassen og andre forhold som påvirker medarbeiderens arbeidsevne.

– Gjennom å bruke ekspertbistand vil en bidra til en kultur der tiltak iverksettes når medarbeidere er gjentatt syke. Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt, arbeidstaker har en medvirkningsplikt. Eksperten er der for begge parter og kan være en katalysator for å få i gang endringer, sier Oleivsgard.

Oleivsgard peker på viktigheten av å komme tidlig i gang med tiltak når en medarbeider er syk. Ekspertbistand er uten kostnad for alle bedrifter, og kan settes i gang svært raskt. Det er Arbeidslivsenteret som administrerer ordningen, og de behandler den enkle søknaden så snart de kan. VINN står klar så snart det er kommet tilsagn.

Janne opplevde en bonuseffekt av hjelpen fra VINN. Sammen kom de fram til en god løsning for medarbeideren. Himmelspannet fikk i tillegg kartlagt arbeidsoppgavene, noe som kan bidra til å forhindre nye sykmeldinger.

– Hovedmålet er at medarbeider skal beholde jobben sin og være velfungerende i jobben etter hjelpen fra oss. Det er gode resultater ved bruk av ekspertbistand. I snitt kommer 3 av 4 tilbake i jobb, forteller Oleivsgard.

Du finner mer informasjon om ekspertbistand på Nav sine nettsider og på VINN Hallingdal.

Aktuelt

Illustrasjonsfoto ansatt som holder tommelen opp
Illustrasjonsfoto samtale mellom to personer
Bygget til Vinn Hallingdal
Illustrasjonsfoto av grønne blader
Produktfoto bord og stol
Illustrasjonsfoto ansatt som jobber i treavdelingen
Bilde av påskekyllingen