Lærekandidat

Folk er forskjellige. Noen liker å lese bøker, mens andre lærer best med mer praksis og mindre teori. Noen lærer fort, mens andre trenger litt lenger tid og tettere oppfølging. Lærekandidatordningen ved VINN er et tilbud om tilpasset fagopplæring i bedrift. Det vil si at du lærer ved å være i jobb.

Hva er lærekandidatordningen?

VINN samarbeider med Viken Fylkeskommune og Opplæringskontoret OK-Vekst om å tilby tilrettelagte opplæringsløp. Lærekandidatordningen ligner lærlingeordningen, men har reduserte og tilpassede kompetansemål. Opplæringen er individuelt tilrettelagt, og læretiden leder fram til en kompetanseprøve og et kompetansebevis.

Hvem kan søke?

Tilbudet om lærekandidatplass er for elever som skal ha opplæringsplass med spesialundervisning i bedrift og som trenger omfattende tilrettelegging på arbeidsplassen.
Det er en betingelse at du fortsatt har ungdomsrett til videregående opplæring. Den har du fra du går ut av ungdomsskolen, og vanligvis 3-4 år fremover. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

Søknadsfrist

Videregående skoler har søknadsfrist 1. februar, men du kan søke om å bli lærekandidat hele året. Et lærekandidatløp hos VINN kan startes når som helst i året.
VINN kan hjelpe deg med fagopplæring som lærekandidat i logistikk og trevare- og bygginnredningsfaget.

Kontaktperson

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Våre tiltak

På oppdrag fra Nav leverer VINN ulike arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning. Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.

Våre tiltak

På oppdrag fra Nav leverer VINN ulike arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning. Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.