Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim

Jobbveileder

Vi som er jobbveiledere i arbeidsforberedende trening, jobber sammen med jobbsøker og jakter på mulighetene. Min oppgave er å kartlegge og avklare, sammen med jobbsøker, hvilke ressurser jobbsøker har og hvilke yrkesmål som kan være aktuelle. Jeg skal være veileder og sparringpartner, men det er jobbsøker som er i førersetet i prosessen. På Vinn kan vi tilrettelegge og bidra med karriereveiledning og muligheter for arbeidstrening enten hos oss på Vinn eller ute hos ordinære bedrifter vi samarbeider med. Vi som er jobbveiledere er med under hele prosessen, også ut i arbeidsutprøving og praksisplass. Vi bidrar i jobbsøkeraktiviteter som å oppdatere CV og skrive søknader, og vi kan hjelpe til med forberedelsene fram mot et intervju.

Min aller førte jobb var på jordene på Nøtterøy, på den tida var det veldig vanlig å ha sommerjobb som jordbærplukker, og i høstferiene skar vi løk. Jeg var avisbud mens jeg gikk på ungdomsskolen og på videregående jobbet jeg i helger og ferier som badevakt i en svømmehall. Jeg har jobbet i klesbutikker og jeg har jobbet med servering i bar. Mens jeg studerte kjørte jeg truck på lager. Jeg er utdannet lærer, og har lang fartstid som lærer på mellomtrinnet. Jeg har og jobbet som studieveileder for både norske og internasjonale studenter. I tillegg har jeg jobbet i et par perioder som miljøterapeut på institusjon og i tilrettelagte boliger. Jeg tenker at når man jobber med mennesker må man være glad i kunnskap, prosess og endring. Samarbeid er tingen, det er samarbeid som fører oss framover. Det er vanskelig å komme i mål uten samarbeid – og vi har alle mål, på en eller annen måte.

Mine arbeidsoppgaver som jobbveileder er veldig varierte og interessante. Ingen dag er lik, og det kan nok sies om alle jobber der man jobber tett på, og sammen med, folk. Her på Vinn får jeg bruk for alt jeg har av erfaring, kunnskap og kompetanse, og jeg lærer noe nytt hver eneste dag. Jeg er forholdsvis ny i Hallingdal, men jeg hadde hørt mange lovord om Vinn før jeg søkte jobb her. Jeg hadde hørt om at viktig arbeid foregikk og jeg hørte om et godt arbeidsmiljø, og det er virkelig sant; det skjer gode ting på Vinn.

På fritida liker jeg aller best å være i aktivitet ute. Ski er bra, jeg sykler gjerne, går turer med bikkja, bader i elva og puster inn frisk fjelluft. Hallingdal er i så måte et perfekt sted å bo, året rundt. Her er det flust med aktiviteter for store og små, flott natur og gode muligheter for å reise både vest, øst, nord og sør. Når jeg i tillegg bor i kultur- og arrangementsbygda Ål, kan det vel ikke bli stort bedre:-)

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Bilde kommer

Asseline Jacobsen
Jobbveileder, AFT
asseline@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 20

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Driftsansvarlig Jobbfrukt
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Arbeidsleder
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Ergoterapeut, Ekspertbistand
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Driftsansvarlig Vaskeri
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Driftsansvarlig Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Bilde kommer

Camilla Larsen
Jobbveileder Oppfølging og Arbeidsleder Ved & Tre
camilla@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Lene Lagmandokk
Jobbveileder Oppfølging
lene@vinn-hallingdal.no
T: 45 73 95 63

Bilde kommer

John Hornes
Driftsansvarlig Hol
John@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 10