Rekruttering

Når du rekrutterer gjennom VINN tar du ikke bare et viktig samfunnsansvar. Hos oss får du også tilgang til en rekke kvalifiserte jobbsøkere som kanskje har den kompetansen nettopp din bedrift trenger.

Ved å benytte VINN får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med jobbsøkers kompetanse og ressurser.

VINN finner løsninger som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Vi har et bredt nettverk av samarbeidsbedrifter – vil du også samarbeide med oss om arbeidstrening?

Hva er fordelene for deg som arbeidsgiver?

 • Du får prøvd ut aktuelle arbeidstakere.
 • Du får redusert kostnadene til opplæring.
 • Du får mulighet til å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet.

VINN sin metode er målrettet arbeidstrening og opplæring i arbeidslivet

 • Vi finner riktig type jobb og stillingsstørrelse for den enkelte jobbsøker.
 • Vi finner muligheter for videre opplæring.
 • Arbeidstrening øker sjansen for at det kan bli et jobbtilbud.
 • Arbeidstrening skaffer referanser til videre jobbsøking.

Hva tilbyr VINN?

 • Gode søkere som vil ut i arbeidslivet.
 • Enkle prosedyrer for arbeidstrening.
 • Kartlegge hva bedriften søker av personell.
 • Avklare forventninger fra arbeidsgiver og jobbsøker.
 • Tilpasset oppfølging av arbeidstrening og opplæringsplan.
 • Løpende kontakt med bedriften i arbeidstreningsperioden.
 • Hjelp til å finne riktige virkemidler og eventuell tilrettelegging i samarbeid med NAV.

Hva er ditt ansvar som bedrift ved arbeidstrening?

 • Følge arbeidsmiljølovens bestemmelser, men med unntak av krav til ansettelse.
 • Gi opplæring i aktuelle arbeidsoppgaver og eventuell opplæringsplan.

Kontaktperson

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95