Veilederen-FS (fremmedspråk)

nettside 291113- (22)Hva?

Kartlegger personers grunnleggende ferdigheter i fagene norsk, matematikk og samfunnskunnskap
Gir en omfattende vurdering av personens kunnskapsnivå og behov tilpasset opplæring i forhold til samfunnsarenaene skole, arbeid og fritid
Testen nytter både tale, skrift og bilde
Gir anbefaling på opplæringsmetodikk og opplæringshjelpemidler ved at det kan skrives ut en opplæringsplan tilpasset testresultatene

For hvem?

Voksne fremmedspråklige deltakere som ønsker å kartlegge eventuelle fagvansker innen norsk lesing, skriving, regning/matematikk, engelsk

Hvordan?

Individuelle kartleggingstester gjennomføres enten papirbasert eller på pc med veileder til stede
Resultatet av testene tolkes av sertifiserte personer og tilbakemelding/resultat gis deltaker så raskt som mulig
Kort rapport med resultater utarbeides

Varighet?

Tidsbruk pr. testgjennomføring varierer fra ca. 1 – 2,5 timer
Etterarbeid, tolking, rapportskriving og samtaler om resultat med den enkelte deltaker tar 2 – 5 timer, avhengig av kartleggingsverktøy
Tilbakemelding til deltaker gis i individuell samtale