Arbeidsrettede tiltak

dreamstime_s_25350749VINN AS Hallingdal er en arbeidsinkluderingsbedrift, godkjent som tiltaksarrangør for NAV for tiltakene:

 

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

AFT – Arbeidsforberedende trening

OPPFØLGING

AVKLARING

ARR – Arbeidsretta rehabilitering

 

Vi ønsker å tilby individuelle opplegg som er hensiktsmessig for den enkelte. Målet er formidling til jobb, men veien mot målet kan være svært ulik. Noen har behov for litt veiledning og støtte, andre trenger lengre tid, tettere oppfølging og arbeidspraksis før de er klare for et arbeid.

Bedriftens filosofi er at opplæring skal gi resultater, være gjennomtenkt, veltilpasset og inspirerende!

All innsøking til tiltakene skjer via NAV.