NAV

Informasjon for NAV- ansatte.

 

VINN AS Hallingdal ble grunnlagt i 1989, og eies av de 6 kommunene i Hallingdal.

VINN sin hovedavdeling ligger på Gol og en mindre avdeling i Hol.

Hovedformålet til VINN er formidling til arbeid eller utdanning.

VINN sin kompetanse og tjenester er utviklet for dette formålet.

 

Som arbeid- og inkluderingsbedrift er VINN  NAV sin «forlengede arm» i utøvelsen av arbeidsmarkedspolitikken.

For å kunne gjøre en optimal jobb med våre tiltaksdeltakere er vi avhengig av et nært og konstruktivt samarbeid med ledere og veiledere i NAV.

 

Hovedoppgaven vår er:

  • arbeidsutprøving
  • kartlegge og avklare muligheter for jobb
  • bistå til å utvikle forutsetninger og muligheter for å få eller beholde en jobb
  • å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening og kompetanseutvikling.

 

Gjennom vår hjemmeside ønsker vi å gjøre det enklere for deg som NAV-ansatt å orientere deg i våre ulike tilbud.

INFO-ARK:

Varig Tilrettelagt arbeid

Arbeidsforberedende trening – AFT

Arbeidsretta Rehabilitering – ARR

Avklaring

Oppfølging

 

Her finner du også kontaktinformasjon for våre ansatte, samt annen informasjon som kan gjøre din hverdag enklere.

Ta kontakt med oss dersom vi kan være behjelpelig med noe, eller om noe er uklart.

Sentralbord: 32 07 56 00  Epost: post@vinn-hallingdal.no

Fagleder Gunn Marit Oleivsgard, tel: 32 07 56 00 / 99 77 74 95, epost: gunn@vinn-hallingdal.no

 

VINN Hallingdal er tilknyttet Arbeid og Inkludering, som ligger under NHO Service. Vår arbeidsrettede virksomhet er Equass-sertifisert.