VTA-Tilrettelagt arbeid

nettside 291113- (21)

For hvem?

 • Et trygt og tilrettelagt arbeid for de som trenger en fast jobb og som har, eller ventes å få innvilget uførepensjon.
 • Midlertidig arbeid for de som trenger et tilrettelagt arbeidstilbud i en periode av sitt liv.

Hva?

 • Kvalifisering og utvikling av den enkeltes ressurser gjennom produksjon av varer og tjenester.
 • Egen kvalifiseringsplan for alle.
 • Aktiv deltakelse for den enkelte i utforming og oppfølging av planen.
 • Arbeids og opplæringstilbudet gir mulighet for ordinært arbeid på sikt.

Hvordan?

 • Arbeidsoppgaver kan tilbys internt i våre egne arenaer, hos andre arbeidsgivere eller i en kombinasjon.
 • Et sosialt felleskap.

Varighet?

 • Arbeidssøker blir fast tilsatt i VINN etter en prøveperiode på 6 mnd.
 • Arbeidstilbudet er ikke tidsbegrenset.
 • Likevel skal det vurderes jevnlig om det er aktuelt med overføring til andre arbeidsretta tiltak, utdanning eller ordinært arbeid