Oppfølging

 

For hvem?

 • For den som er sykmeldt og trenger bistand for å komme tilbake i jobb, alternativt finne en annen jobb
 • For den som er arbeidssøker og trenger bistand for å skaffe seg jobb

Hva?

 • Hjelp til å bli bevisst de utviklingsmuligheter og arbeidsevner som arbeidssøker har
 • Hjelp til å finne og beholde et ordinært arbeid som er tilpasset arbeidssøkers ressurser, interesser og forutsetninger

Hvordan?

 • Hver arbeidssøker får sin personlige jobbveileder
 • Jobbveilederen er kontaktperson mellom arbeidssøker, arbeidsgiver, NAV og eventuelt andre samarbeidspartnere
 • Yrkeskartlegging, karriereveiledning, jobbsøk, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
 • Kontakt med aktuelle arbeidsgivere for å finne arbeidspraksis/arbeid som passer til arbeidssøkers kapasitet, kvalifikasjoner og arbeidsgivers behov (jobbmatch)
 • Individuell veiledning, oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Hjelp til å få ansettelse med ordinær lønn eller i kombinasjon med lønnstilskuddsordninger eller trygd fra NAV
 • Gjennomsnittlig behov 10t oppfølging pr. måned

Varighet?

 • Oppfølging kan vare i inntil 6 måneder
 • For noen kan tiltaket evt. forlenges med seks måneder
 • For personer med nedsatt arbeidsevne kan tiltaket forlenges i inntil 3 år

INFO-ARK om OPPFØLGING