Organisasjoner som kan gi støtte

Her finner du som arbeidssøker, en rekke nyttige linker:

nettside 291113- (2)

 

NAV

www.nav.no


Rådet for psykisk helse

Frittstående paraplyorganisasjon, som skal være en pådriver for god psykisk helse

www.psykiskhelse.no

 

Friskliv Hallingdal

Informasjon om det som skjer i regi av frisklivssentralene i Hallingdal, og annen relevant informasjon knyttet til tema friskliv og folkehelse.

www.friskliv.info

 

 

Utdanning.no

Nasjonal nettportal for utdanning og karriere, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge.

www.utdanning.no

 

Jobbressurs

jobbportal for personer med nedsatt funksjonsevne

www.jobbressurs.no

 

Idébanken

nasjonalt senter for lokal bærekraft

www.idebanken.no

 

Norges Hovedorganisasjon

www.nho.no

 

Trygg økonomi

en kilde til å trygge og forbedre økonomien din

www.tryggokonomi.no

 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning

skal utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede

www.naku.no

 

Mental Helse

jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse

www.mentalhelse.no

 

Klar Tale

Norges eneste lettleste nyhetsavis

www.klartale.no

 

ADHD Norge

ADHD Norge skal utbre kunnskap og forståelse for ADHD og holde medlemmene underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparatå. SKal også fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

www.adhd.no

 

RUStelefonen 08588

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. en

www.rustelefonen.no

 

AA-Anonyme Alkoholikere

www.anonymealkoholikere.no