Rådgiver’n (screeningtest)


VINN 5.2.13-9(redigert)Hva?

I norsk: kartlegger deltakerens ferdigheter på områdene rettskiving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd
I matematikk: kartlegger generell fagkompetanse
I engelsk: kartlegger ferdighetene i rettskriving, ordforråd, grammatikk og leseforståelse

For hvem?

Voksne deltakere som ønsker å kartlegge eventuelle fagvansker innen norsk lesing, skriving, regning/matematikk, engelsk

Hvordan?

Individuelle kartleggingstester gjennomføres enten papirbasert eller på pc med veileder til stede
Resultatet av testene tolkes av sertifiserte personer og tilbakemelding/resultat gis deltaker så raskt som mulig
Kort rapport med resultater utarbeides

Varighet?

Tidsbruk pr. testgjennomføring varierer fra ca. 1 – 2,5 timer
Etterarbeid, tolking, rapportskriving og samtaler om resultat med den enkelte deltaker tar 2 – 5 timer, avhengig av kartleggingsverktøy