LOGOS (diagnostisk lesetest)

nettside 291113- (3)Hva?

Er en pc-basert diagnostisk lesetest som har basis i nyere tids leseforskning.
Kartlegger testpersonens leseferdighet og kan avdekke dysleksi.
Måler både leseflyt, forståelse, avkodingsferdighet, delprosesser i avkodingen og rettskrivingsferdighet
Forskning har vist at tiltak som baseres på en nøyaktig, individuell kartlegging er den sikreste veien til «lesesuksess».

For hvem?

Personer som har behov for å kartlegge leseferdighet og avdekke evt. dysleksi.
Kan benyttes fra trinn 2 til voksne.

Hvordan?

Testen utføres på datamaskin, individuelt og under veiledning av en testleder
Testen består av mange mindre deltester (15-18)
Resultatene kan presenteres på flere måter, ulike typer testprotokoller utarbeides
På bakgrunn av testresultatene kan en iverksette tiltak som er individuelt tilpasset.
Kan benyttes til repeterte testinger.

Varighet ?

Det tar mellom 60-90 minutt å gjennomføre hele testen.
Pauser undervegs etter behov