Karriereveiledning

For hvem?

  • For personer som trenger hjelp til målrettet veiledning i et individuelt tilpasset karriereløp.
  • For alle som er usikre på hvilke yrker eller studier de skal/bør velge
  • For personer som enten skal skifte jobb eller trenger tilrettelegging.

 

nettside 291113- (13)

Hva?

Det kartlegges i forhold til:

  • Interesser (RIASEC)
  • Biografiske data, gjennomgang av CV
  • Personlige egenskaper (femfaktormodellen)
  • Eventuelle  arbeidshindringer.
  • Motivasjon – den enkeltes drivkrefter
  • Den enkelte sin egenvurdering av yrkesverdier

 

 Hvordan?

  • Individuelt tilpasset en-til-en veiledning mellom sertifisert veileder og deltaker
  • Bruk av Structured Career Interview – A (SCI-A) verktøy.
  • Bruk av Work Interest Explorer – WIE. Dette er Norges mest brukte profesjonelle verktøy for karriereveiledning. WIE er nettbasert og strukturerer karrierevalgprosessen.
  • Bruk av Jobpics – en bildebasert interessekartlegging.
  • Læring skjer ved at en blir systematisk kjent med seg selv, sine styrker, sine begrensninger  og sine muligheter.
  • En-til-en veiledning.
  • Karriereveiledning kan kjedes med andre tilgrensende tilbud om det er hensiktsmessig, for eksempel  jobbsøkerkurs og individuell oppfølging i å skaffe seg jobb.

 

Varighet?

Individuelt etter behov.