Dataopplæring

nettside 291113- (22)

 

For hvem?

 • Nybegynnere
 • Viderekomne
 • Datakortnivå
 •  Personer som har behov for å bruke data i samband med jobb, jobbsøking, studier og dagligliv
 • Personer som ønsker å dokumentere sine datakunnskaper

 

 Hva?

Kurs med forskjellige emner, basert på begrepet skreddersøm, E -borger

 • Datamaskinens inn -og utkomponenter
 • Tastaturtrening og bruk av mus
 • Operativsystemet
 • Tekstbehandling
 • Regneark
 • Presentasjonsverktøy
 • Internett
 • E-post
 • Databaseverktøy
 • Bildebehandling
 • Redigering og vedlikehold av nettsider
 • Etikk og jus på nettet (nettikette)
 • Innføring i – og bruk av – enkelte pedagogiske programmer f.eks. i forbindelse med lese -og skrivevansker

 

Datakortet

 • Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer IT-kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC.
 • Datakortet får du kun ved å bestå de sertifiserende testene som dokumenterer din IT-kompetanse.
 • VINN er nå godkjent TEST-senter for Datakortet.
  datakortet

Det gis opplæring i følgende moduler:

 •  Modul 1: Grunnleggende IT-forståelse
 • Modul 2: Bruk av datamaskin og operativsystem
 • Modul 3: Tekstbehandling
 • Modul 4: Regneark
 • Modul 5: Database
 • Modul 6: Presentasjon
 • Modul 7: Internett og elektronisk post

 

Hvordan?

 •  Individuelt tilpasset opplegg ut fra den enkelte sine behov, forutsetninger, og ønsker
 • Det lages individuell opplæringsplan med testprogresjon for hver enkelt
 • Desentralisert opplæring hjemme eller på arbeidsplassen

 

Varighet?

 • Avtales individuelt ut fra den enkelte sine behov og mål
 • Alle undervisningsløp avklares med NAV eller andre samarbeidspartnere