Avklaring

For hvem?

• Er et individuelt arbeidsrettet tiltak for personer som er usikre på hva som skal til for å komme i jobb eller å beholde den jobben de allerede har.
• Kan også være aktuelt for sykmeldte som ønsker å komme tilbake i arbeid.
• Kanskje har personen fått dårligere helse eller vært lenge ute av arbeidslivet?
• Kanskje har personen ikke funnet en jobb som passer for seg?

Hva?
• Målsetningen er at vi sammen skal finne ut av mulighetene på arbeidsmarkedet, og utarbeide en plan for hvordan en raskest mulig kan komme i jobb eller tilbake i den jobben personen allerede har.
• Vi vil sammen med personen kartlegge forhold som er viktige for arbeidsdeltakelse. Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere
– om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
– hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for å kunne delta i arbeidslivet
– personens kompetanse og muligheter

Hvordan?

• Hver arbeidssøker får sin personlige jobbveileder gjennom hele perioden
• Sammen lages en individuell plan som beskriver målet til personen og hvordan dette kan oppnås
• Jobbveileder er kontaktperson mellom arbeidssøker, arbeidsgiver, NAV, og evt andre aktuelle samarbeidspartnere
• Individuelle veiledningssamtaler; avklare problemstillinger, ønsker, jobbmuligheter, individuell målsetting, mobilisering av ressurser og potensial
• Gir individuell og systematisk kartlegging av arbeidsevne og arbeidsmuligheter; interesser, arbeidskapasitet, kompetanseheving og karriereveiledning
• Utforske jobbmuligheter i Hallingdal
• Arbeidsutprøving gjøres enten internt i VINN eller i en ekstern bedrift.
• Sammen utarbeides en oppsummerende sluttrapport med videre anbefalinger og realistisk mål og plan for å nå målet om arbeid/beholde arbeid

Varighet

• Tiltaket gis som et heltidstilbud med 30 timer pr uke, men omfanget skal være individuelt tilpasset. Vurdere hensiktsmessighet om deltakelsen er under 12 timer
• 4 uker med mulighet for forlengelse i inntil 12 uker (4+ 4 +4)

INFO-ARK om AVKLARING