AFT-Arbeidsforberedende trening

 

nettside 291113- (10)

For hvem?

 • kan være aktuelt for den som er arbeidssøker og som trenger å finne ut av – og styrke – mulighetene sine på arbeidsmarkedet –  for å komme i jobb eller utdanning.
 • et tilbud om arbeidsretta opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne

Hva?

 • I AFT får arbeidssøker mulighet til å kombinere arbeidstrening og opplæring uten å måtte skifte fra et tiltak til et annet.
 • Plan og innhold i tiltaket tar utgangspunkt i bestilling fra Nav, og tilpasses individuelt – av arbeidssøker og veileder i fellesskap
 • Bidra til å prøve ut arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få arbeid

Hvordan?

 • Utarbeide personlige mål mot fremtidig jobb
 • De viktigste skrittene tar den enkelte selv, men vi tilbyr individuell veiledning.
 • Avklaring/kartlegging av ressurser og yrkesmål
 • Karriereveiledning med kartlegging av ressurser, lese -og skriveferdigheter, tallforståelse og basis IT-kunnskaper samt karriereferdigheter
 • Veiledning når det gjelder arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning
 • Veiledning i jobbsøkerprosessen – cv, søknad, intervju
 • Tilrettelagt opplæring for å oppnå reell og formell kompetanse
 • Arbeidsutprøving i VINN og/eller i ordinær bedrift med arbeidsoppgaver som er relevante for mål om arbeid
 • Å prøve seg ut i arbeidslivet med god oppfølging og trygge rammer
 • Vi hjelper til med jobbsøk, rett praksisplass og lønna arbeid.

Varighet?

 • Inntil 1 år
 • Mulig forlengelse i ytterligere 1 – og noen ganger 2 år
 • Varigheten tilpasses den enkelte sine behov utfra mulighetene på arbeidsmarkedet

INFO-ARK om Arbeidsforberedende trening – AFT