Jobbsøker

nettside 291113- (17)Å være i arbeid betyr økt livskvalitet.

  • Å ha en jobb handler om mer enn å jobbe. Det handler om trivsel, livsglede, tilhørighet, økonomi  og det å føle at en bidrar positivt til arbeidsliv og samfunn.
  • Det er mange grunner til at vi mennesker står utenfor arbeidslivet i lengre eller kortere perioder, eller at vi trenger tilrettelagt arbeid.
  • Det er også mange  ulike måter å komme seg  i arbeid på.
  • VINN samarbeider tett med NAV og tilbyr forskjellige tilpassede tiltak som skal gi den trygghet, støtte, kunnskap og erfaring som trengs for å komme i gang med en jobb eller for å komme tilbake i jobb.
  • Sammen med arbeidssøker finner vi fram til  den enkelte sine ressurser, sine interesser og sterke sider – og skaper tro på disse.
  • Gjennom tilbudet vårt får arbeidssøker et godt grunnlag for å gjøre kloke valg

 

TILTAK I VINN: