Har du behov for arbeidskraft?

nettside 291113- (15)

Prøv en arbeidssøker med oppfølging fra oss!

Fordelen med å samarbeide med oss om bemanning, er at vi kjenner våre arbeidssøkere godt. Dermed har vi gode forutsetninger for å vite hva den enkelte arbeidssøker er god for.

Vi kan ofte fortelle deg mye om stabilitet, utholdenhet, motivasjon, tempo, holdninger etc. hos arbeidssøker.

Du kan også selv bli kjent med personene gjennom en kortere eller lengre uforpliktende hospiteringsperiode eller arbeidspraksis. Dette betyr at det kan bli lettere for deg som arbeidsgiver å gjøre et trygt og riktig valg.

VINN følger opp både deg som arbeidsgiver og arbeidssøker med veiledning og jevnlig evaluering på veien til ordinær ansettelse.

VINN ordner samtidig alt det praktiske i forhold til NAV og bistår også i dialogen med NAV der tilrettelegging og virkemidler er aktuelt.