Har du behov for arbeidskraft?

nettside 291113- (15)

Prøv en arbeidssøker med oppfølging fra oss!

  • Fordelen med å samarbeide med oss om bemanning, er at vi kjenner våre arbeidssøkere godt. Dermed har vi gode forutsetninger for å vite hva den enkelte arbeidssøker er god for.
  • Vi kan ofte fortelle deg mye om stabilitet, utholdenhet, motivasjon, tempo, holdninger etc. hos arbeidssøker.
  • Du kan også selv bli kjent med personene gjennom en kortere eller lengre uforpliktende hospiteringsperiode eller arbeidspraksis. Dette betyr at det kan bli lettere for deg som arbeidsgiver å gjøre et trygt og riktig valg.
  • VINN følger opp både deg som arbeidsgiver og arbeidssøker med veiledning og jevnlig evaluering på veien til ordinær ansettelse.
  • VINN ordner samtidig alt det praktiske i forhold til NAV og bistår også i dialogen med NAV der tilrettelegging og virkemidler er aktuelt.