Arbeidsgiver


nettside 291113- (18)VINN Hallingdal er en bedrift som jobber med å få folk i arbeid.

Vi ønsker å være en ressurs for lokale bedrifter på dette feltet!

  • Hvert år søker  mange personer  seg til VINN, og vår oppgave er å bidra til å få rett person til rett arbeidsplass – i rett funksjon.
  • For å utføre denne jobben har vi bred og sammensatt kompetanse, som også kan komme din bedrift til gode!
  • Veien til jobb går for mange gjennom å delta i det virkelige arbeidsliv. En viktig suksessfaktor i dette bildet er samarbeidet med DEG som arbeidsgiver.
  • Det er dere som arbeidsgivere som representerer kravene og mulighetene i det lokale arbeidsmarkedet.
  • Vi samarbeider allerede med et stort nettverk av bedrifter i Hallingdal
  • Gjennom dette kan arbeidssøkere få prøvd seg ut i ulike yrker, samtidig som du som arbeidsgiver kan komme i kontakt med allsidig og kompetent arbeidskraft.

Brosjyrer:

Hefte 

Arbeidspraksis (APS) – Informasjon til deg som er arbeidsgiver

 

Vi samarbeider med en rekke bedrifter om blant annet å finne passende personell.

VINN kan bli din rekrutteringspartner!