Veien til arbeid

nettside 291113- (5)

VINN bistår ulike personer i Hallingdal  på VEIEN TIL ARBEID.

  • VINN leverer arbeidsrettede tjenester og tiltak til NAV, skoler, kommuner og andre bedrifter.
  • Gjennom 30 år har VINN opparbeidet en unik kompetanse på samspillet mellom mennesker i arbeidslivet.
  • Dette har gitt oss erfaring og kunnskap som gjør oss i stand til å skreddersy individuelle opplæringsløp som gir gode resultater.
  • De ulike tjenestene tilpasses den enkelte arbeidssøkers ønsker og behov og gir den trygghet, støtte, kunnskap og erfaring som fører til nye muligheter i arbeidslivet.
  • I arbeidet benytter vi et utvalg nettbaserte læringsprogram og verktøy som alle er utviklet på bakgrunn av velkjente kognitive lærings- og motivasjonsteorier.
  •  VINN tilbyr arbeidstreningsmuligheter både internt i vår egen bedrift og hos eksterne  samarbeidsbedrifter.
  • Vi er stolt over at de resultat vi har oppnådd fører med seg positive ringvirkninger for enkeltmennesker, familier og samfunn.

 

Kontakt oss for mer informasjon om muligheter i VINN!