Ringer i vannet – rekruttingsbevis til Postnord Logistics Gol

Inkluderende arbeidsliv stod på frokost menyen til Vannhull Hallingdal i dag.

Margrethe Gjessing fra Ringer i vannet, overrakte et Rekruttingsbevis til Guttorm Bjørøen fra Postnord Logistics Gol

De fikk et velfortjent diplom for sitt inkluderingsarbeid og fast ansettelse. God hjelp fikk de av VINN!

Bedrifta PostNord  avd Gol har rekruttert via Ringer i vannet og bidrar til et inkluderende arbeidsliv i Hallingdal!

Post Nord Log. RIV diplom 100415