VINN Ved

VINN 11.2.13-2(redigert)

Vedproduksjonen er i full gang!

VINN er produsent av kortreist bjørkeved i Hallingdal.

All ved fra VINN er produsert av lokalt trevirke!

  • Veden holdes innenfor de krav som stilles til god, norsk ved.
  • Kundene er både fastboende og hytteeiere,  i hele Hallingdal.
  • Veden kan hentes eller leveres tilkjørt.
  • All produksjon, unntatt kapping, foregår innendørs i oppvarmede lokaler.

 

Vi er dessverre utsolgt for ved.

  • Vedlengde = 30 cm. Sekk à 60 liter kr. 90,- inkl. mva
  •  Kortere vedlengder. Sekk à i 60 liter kr. 60,- inkl. mva  (fortiden utsolgt)
  •  I tillegg kommer transport:  kr. 8,-pr. km. (min.275,-)

ved 3

Bestilling på telefon eller e-post:

Tlf. 32 07 56 00        E-post: post@vinn-hallingdal.no

norsk ved