Personvernerklæring

Her kan du lese mer om vår behandling av personopplysninger.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på;
post@vinn-hallingdal.no, VINN AS Hallingdal, Klemmavegen 8, 3550 Gol, eller på tlf. 32 07 56 00.

Vår hensikt
Vårt hovedfokus er å få arbeidssøkere ut i jobb. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne planlegge og gjennomføre hensiktsmessige tiltaksløp for våre arbeidssøkere og språkelever samt nødvendig rapportering og statistikk.

For øvrige kunder er våre tjenester og produkter er formålet med personopplysninger som innhentes, å kunne tilby de mest relevante produktene samt å yte god kundeservice. Informasjonen baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi innhenter ikke informasjon fra tredje part.

VINN ønsker å sikre at den informasjonen som håndteres i virksomheten er nøyaktig og fullstendig, at informasjon og tjenester er tilgjengelig for arbeidssøkere, språkelever og kunder når de trenger den, og at informasjon som inneholder personopplysninger eller på annet vis er sensitiv eller kritisk for virksomheten, er sikret mot uautorisert innsyn og bruk.

Behandlingsansvarlig/databehandler
På oppdrag fra NAV bistår VINN:
• arbeidssøkere til jobb
• VTA arbeidstakere

NAV er behandlingsansvarlige for personopplysninger og VINN innehar rollen som databehandler.
VINN AS er behandlingsansvarlig overfor deg som er kunde når du kjøper tjenester eller produkter fra VINN samt for lærekandidater som er hos oss.

Begrepsforklaring:

Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Dette er vanligvis en virksomhet.

Databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Arbeidssøker: i samarbeid med NAV jobber vi med mennesker som har behov for å finne ny jobb eller som skal avklare sin arbeidsevne.
VTA: vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for et varig tilrettelagt arbeid i samarbeid med NAV.
Lærekandidater: i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune tilbyr vi tilrettelagte lærekandidatplasser.

Vårt rettslige grunnlag

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger fra arbeidssøkere er avtaler med NAV. For øvrige kunder er det berettiget interesse for å kunne tilby god kundeservice.

Hvilke personopplysninger behandles?

For arbeidssøkere som er på tiltak fra NAV behandles personopplysninger som kreves for å utføre oppdraget for NAV.
For øvrige VINN kunder behandles: organisasjonsnavn, firmanavn, personnavn, adresse, telefonnummer, emailadresse.

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysningene vi behandler på oppdrag fra NAV er vedlagt innsøkingsdokumenter fra NAV eller innhentes fra NAV underveis i tiltaket.
Kunder som besøker vår nettside (www.vinn-hallingdal.no) vil gi oss informasjon om bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP adresse.
Vi bruker Google Analytics for å samle inn informasjon om våre kunder slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsidene.
Cookies er informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske behandlingene eller preferansene dine over tid. Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din.

Utleveres opplysningene til tredjepart?
For arbeidssøkere deles personalia som du har gitt samtykke til, med arbeidsgiver.
VINN kan benytte underleverandører i forbindelse med kurs og opplæring. Slike underleverandører kan behandle alminnelige personopplysninger som navn, telefon og emailadresser på vegne av VINN.

Hvordan arkiveres og slettes opplysningene?
Opplysninger knyttet til arbeidssøkere, VTA-arbeidstakere og øvrige kunder, arkiveres i vårt datasystem. Programmet oppfyller kravene i databehandleravtalen med NAV. I tillegg arkiveres opplysninger i egne, fysiske mapper. Disse oppbevares i låsbare arkivskap. Både opplysninger arkivert digitalt og i fysiske mapper, slettes etter rutiner fastlagt i våre databehandleravtaler.

Hvilken innsynsrett har du?
Alle våre arbeidssøkere, VTA arbeidstakere og andre kunder, har rett på innsyn i personopplysninger som er registrert på vedkommende i våre datasystemer. I de tilfellene der VINN inntar rollen som databehandler, er det behandlingsansvarlig (f.eks. NAV) som skal håndtere forespørsel om innsyn.

Hvordan sikres opplysningene?
Våre ansatte har tilgang til informasjon i henhold til et tjenstlig behov. Tilgangsnivå følger stilling og organisasjonsstruktur.