Kvalitet i VINN

EQUASS-logo

 • VINN Hallingdal  er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS.
 • EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering.
 • Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.
 • Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering.
 • EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.
 • I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.
 • EQUASS Assurance kan sees på som et grunnleggende nivå for kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester.
 • En organisasjon som innfrir kravene i EQUASS Assurance er sertifisert for en periode på 2 år. Etter denne perioden må sertifiseringen fornyes. Dette skjer på samme måte som ved første gangs sertifisering.
 • VINN ble sertifisert første gang i 2009, som bedrift nr. 2 i Buskerud.
 • Resertifisering skjedde i 2011, i 2013 og i 2015. Nå står ny resertifisering for tur i november 2017.

 

miljølogo

 

 

 

 

 • VINN ser det som en samfunnsoppgave å ivareta mennesker og miljø gjennom de tjenestene og produktene vi leverer.
 • VINN ble sertifisert Miljøfyrtårn høsten 2012, og resertifisert i september 2015.
 • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 • Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
 • Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
 • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
 • Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!
 •  Det er også et mål å få miljøfokus inn som en del av arbeidstreningen og opplæringen.

miljøfyrtårn