Læringsarenaer

Med læringsarena mener vi praktiske arbeidsområder der ulike personer kan prøve seg ut i jobb.

VINN Hallingdal benytter seg av både interne og eksterne læringsarenaer.

VINN kombinerer profesjonell drift av ulike praktiske avdelinger med å få mennesker i arbeid.

Disse praktiske arenaene, er gode trenings -og mestringsarenaer – læringsarenaer.

 

Interne læringsarenaer

Avd. Hol:

[slider id=»10″]

 

 • Treavdelingen, VINN Tre er utstyrt med hjelpemidler og maskiner for å kunne serieprodusere der det er hensiktsmessig.
 • Kompetansen i treavdelingen gjør at ingen oppgaver er for liten og ingen for stor.
 • Avdelingen utvikler stadig nye og solide produkter hvor miljø er et av nøkkelordene.
 • Våre produkter er rettet mot utemiljø, som f.eks. benkebord.
 • Utkjøring og levering av bestilte produkt til kunder er også en viktig treningsarena.

 

Avd. Gol: 

[slider id=»11″]

 

 • Vaskeriet , VINN Vaskeri, er et moderne vaskeri som vasker for både private, institusjoner og bedrifter.
 • I tillegg til vask tar VINN også i mot rensetøy for Nordsiden Renseri på Hønefoss.
 • Det er også mulig å leie duker, sengetøy, mopper og matter.
 • Vaskeriet er en flott arena for mange gode arbeidsoppgaver, både maskinelt og manuelt.
 • Likedan er det stort fokus på hygiene og logistikk.
 • Kundebehandling kan være en aktuell mestringsarena for noen.
 • Vaskeriet har faste kjøreruter rundt i dalen. Det å være assistent på vaskeribilen er en viktig oppgave.

 

 • Vedavdelingen, VINN Ved produserer bjørkeved i sekker til hele Hallingdal.
 • Ved siden av selve produksjonen er utkjøring, bæring og stabling av vedsekker til kunder, viktige og gode oppgaver.

 

 • VINN Jobbfrukt er et samarbeid med BAMA .
 • VINN har godkjenning fra Mattilsynet når det gjelder hygiene, pakking og distribusjon.
 • I tillegg har alle som arbeider med Jobbfrukt gjennomgått BAMAs Jobbfrukt-skole, noe som gir de nødvendig innsikt i produkter, kvaliteter og riktig behandling av varene.
 • Å arbeide med Jobbfrukt innebærer mange ulike oppgaver – f.eks. plukking, kvalitetssikring, hygiene, pakking og distribusjon. Flotte oppgaver både å være sjåfør, være sidemann på bilen og være den som får levere frukt til de fornøyde kundene!

 

 • Kantinearbeid, renhold og ulike pakkeoppdrag
 • Vi tilbyr også  opplæring og  arbeidsoppgaver knyttet til disse områdene.
 • Disse oppgavene tilbys både i avd. Hol og avd. Gol.

 

Eksterne læringsarenaer

 • VINN samarbeider med mange ulike bedrifter i alle kommunene i Hallingdal.
 • Vi har samarbeidsavtaler om mulig arbeidspraksis i bedrifter innen butikkfag, lager/logistikk, hotell, restaurant, industri og kommune med ulike avdelinger.
 • I tillegg avtaler vi samarbeid med enkeltbedrifter ut fra behovet til den enkelte arbeidssøker.