Om VINN Hallingdal

VINN AS Hallingdal –  lokal samfunnsaktør med fokus på arbeid

Last ned brosjyre om VINN

Hallingdal logo over halv str

 • VINN er et opplærings -,  kompetanse -og ressurssenter for arbeidsinkludering i Hallingdal. Hovedoppgaven er arbeidsutprøving og å yte bistand. På denne måten kan personer med ulike behov få og beholde en jobb; enten i vår egen bedrift eller i andre bedrifter.
 • VINN er en seriøs rekrutteringspartner for bedrifter i hele Hallingdal.
 • Å få folk i arbeid er både stor samfunnsnytte og god samfunnsøkonomi. Slik sett er VINN en samfunnsbedrift.
 • Arrangør av NAV sine arbeidsrettede tiltak og tjenester.
 • VINN AS Hallingdal er samtidig en profesjonell leverandør av produkter og tjenester til offentlige og private virksomheter.
 • VINN ble etablert i 1989 og er eies av de 6 kommunene i Hallingdal.                      
 • Lokal samhandling er nødvendig for å oppnå gode resultat.
 • Tett samarbeid med NAV kontorene i Hallingdal, helsevesen og andre kommunale instanser.
 • God lokalkunnskap, stor kontaktflate overfor mulige arbeidsgivere og et nært samarbeid med det lokale bedriftsmiljø.
 • Et positivt arbeidsmiljø, der RESPEKT for den enkelte, samarbeid og utvikling kjennetegner våre aktiviteter.
 • KVALITET og KUNDEFOKUS er sentralt i arbeidet. Dette sikres gjennom kvalitetssikring-systemet EQUASS.
 • Dyktige fagfolk med evne og kompetanse til å lære fra seg, bidrar til at hver enkelt medarbeider får den hjelp han/hun trenger til å utvikle sin egen realistiske plan og til å nå sine mål.
 • Vårt varemerke er bedriftens fleksiblitet overfor eksisterende og potensielle nye kunder
 • VINN AS Hallingdal setter menneskelige, faglige og samfunnsmessige sider inn i en helhetlig sammenheng. kart hallingdal