Læringsnettverket

VINN spisser kompetansen på opplæring innen basisferdigheter gjennom å bli medlem i Læringsnettverket.

I nye arbeidsretta tiltak står både opplæring i basisferdigheter og bistand til å gjennomføre utdanning sentralt.

 

Læringsnettverket er et landsomfattende nettverk blant medlemsbedrifter i Arbeid & Inkludering i NHO service.

 

Vi tilbyr både kartlegging og opplæring i basiskompetanse for personer som har utfordringer med lesing, skriving og IKT.

Opplæringstilbudet skreddersys etter behov og kombineres med arbeidspraksis og utprøving i arbeidslivet for øvrig.

Gjennom praktisk og teoretisk læring skal arbeidssøkerne våre  bli godt forberedt for et moderne arbeidsliv.

Læringsnettverket sikrer gjennom metodisk opplæring og sertifisering at kvaliteten i tilbudet ivaretas.