Lærekandidat

Trenger du tilrettelagt opplæring etter videregående for å få kompetanse innen et fagfelt, kan du søke om lærekandidatløp hos oss. Vi samarbeider med begge videregående skoler i Hallingdal når det gjelder elever i praksis og videre løp.

Les informasjon om Lærekandidatordningen, fra Viken

 

Se filmen om hva det innebærer å være lærerkandidat.

(filmen er laget av opplæringskontoret i Vestfold)

VINN er godkjent for :  Trevare og bygginnredningsfaget samt logistikkfaget

Vi har ledige plasser for lærerkandidater.

Opplæringsløpet varierer mellom 1-4 år hvorav et toårs løp er mest brukt. Som lærekandidat har du en arbeidskontrakt, du får lærekandidatlønn, tilrettelagt opplæring, muligheter for ekstern hospitering, veiledning og oppfølging av arbeidsleder og veileder.

I det faget du velger følges en TLKP (tilrettelagt lærekandidatplan). Her jobber du med fagmål som er aktuelle for deg.

Hvem kan søke?

Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år
Du må ha behov for omfattende individuell tilrettelegging på arbeidsplassen
OKVekst sine medlemsbedrifter tilbyr spesielt tilrettelagte opplæringsplasser. Den individuelle opplæringsplanen skal utarbeides ut fra en realistisk vurdering av lærekandidatens muligheter og ikke ut fra bedriftens behov. Planen skal kunne endres underveis i opplæringen

For å søke som lærekandidat, tar du kontakt med oss på VINN for videre henvisninger og hjelp.
Ta kontakt med Gunn Marit Oleivsgard Tlf: 32 07 56 00

 

Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKvekst i Viken Fylkeskommune

Video fra OKVekst: