Ansattbilde av Randi

Randi Utti

Jobbveileder

Som jobbveileder er jeg en samarbeidspartner for deg som vil utforske mulighetene dine innen utdanning og yrkesliv. Sammen med deg jobber jeg med å finne ut av og få oversikt over hvilke ressurser du har, og med å sette mål for deg langs veien mot en relevant utdanning eller et nytt yrke. Jeg kan være en døråpner inn til et nytt arbeidssted, og følger da opp både deg og arbeidsgiver underveis i praksis. Hovedoppgaven min, slik jeg ser det, er å sikre at alle dine muligheter blir bearbeidet. Selv de mulighetene som du kanskje ikke helt har sett, eller trodd på selv.

Jeg har en variert yrkesbakgrunn. Som mange andre i dalen flyttet jeg hit på grunn av jobbmuligheter innen reiseliv. Min første jobb var som værelsesbetjent på hotell, eller stuepike, som det het den gangen på slutten av 80-tallet. Jeg har også arbeidserfaring som husøkonomassistent, resepsjonist og husøkonom. Som husøkonom er en leder for alle som jobber med renhold. Jeg fikk derfor ganske tidlig i yrkeslivet erfaring med tilrettelegging av opplæring, og med personalansvar og oppgavene som er knyttet til det, bl.a. rekruttering og ansettelse av personell til avdelingen. Jeg har også erfaring fra bemanningsbransjen. Der jobbet jeg med innsalg av vikartjenester til bedrifter og med rekruttering av vikarer. Intervjuer, plassering av rett person til rett oppdrag og oppfølging av vikarer i oppdrag var kjerneoppgavene der. I en del år fikk jeg også være med på å utvikle et firma som drev med hytteutleie. De siste ti årene før jeg kom hit til VINN jobbet jeg som studierådgiver, kontorleder og nasjonal fagkoordinator i et studieforbund. Parallelt hadde jeg også en del undervisningsoppdrag som lærer for voksne praksiskandidater i renholdsoperatørfaget. Av utdanning har jeg blant annet utdanning innen renholdsledelse som husøkonom, høgskolekurs i prosjektledelse og IKT i læring m.m., og videreutdanning i karriereveiledning.

Å få være med å bidra til at voksne finner fram til nye muligheter og nivåer av seg selv via utdanning- og yrkesvalg, det gir meg motivasjon og den nødvendige følelsen av mening i arbeidshverdagen! Jeg liker ellers den lokale forankringen og eierskapet som VINN har. Visjonen om å være ledende og framtidsrettet innen arbeidsrelatert opplæring er et spennende og samtidig bevegelig mål, og jeg liker å være i bevegelse! En tredje grunn til at jeg valgte å jobbe på VINN, er muligheten denne jobben gir meg til å få utvikle meg innen karriereveiledningsfeltet. Sist, men ikke minst, får jeg som jobb-/karriereveileder her mulighet til å bidra til karrierelæring for deg jeg møter som veileder, slik at du får utviklet dine egne karriereferdigheter. Det håper jeg kan bidra til at du i større grad blir i stand til å takle livets overganger på egen hånd i framtida.

Jeg bruker naturen og fjellområdene i Ål så ofte jeg kan – sommer som vinter, og er en glad vandrer med andre ord! Jeg liker ellers å danse, lese bøker, pusler litt med håndarbeid m.m. Jeg jakter også på opplevelser – via reiser i inn- og utland, ved å gå på konserter og kulturarrangementer, ved å teste nye matoppskrifter på kjøkkenet hjemme, eller ved å prøve noe nytt som frisbeegolf, som bokstavelig talt er i vinden for tida.

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim
Jobbveileder, Avklaring og AFT
cecilie@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Harald

Harald Ellingsgard
Driftsansvarlig Tre-avdeling Hol
harald@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 15

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Janne

Janne Vissebråten-Wisløff
Jobbveileder Oppfølging
janne.v@vinn-hallingdal.no
T: 40 44 86 63

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Driftsansvarlig Jobbfrukt
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Jobbveileder ARR
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Ansattbilde av Martin

Martin Haraldseth Opheim
Jobbveileder Oppfølging
martin@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Tilrettelegger VTA, Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Tore

Tore Ødegård
Arbeidsleder Vaskeri, Ved & Tre
tore@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 488 69 120

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Arbeidsleder, i permisjon
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Tuva

Tuva Gurigard Haugan
Vikar, veileder
tuva@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 563