Ansattbilde av Harald

Harald Ellingsgard

Arbeidsleiar, tilrettelagt arbeid

Eg arbeider ved treavdelinga i Hol, der eg fyrst og fremst legg til rette slik at dei tilsette får oppgåver som dei mestrar, og samstundes veks på. Det å utarbeide malar, jiggar og maskiner slik at fleire kan gjera oppgåvene mest mogeleg sjølvstendig, ser eg på som ein viktig del av arbeidet mitt.  Eg har kontakt med kundar og samarbeidsbedrifter, og ser til at me har passe mengde bestillingar og oppdrag.

Eg har lite formell utdanning, men har vore borti ulike bransjar opp igjennom åra. Etter 10 år som dyreutstoppar, 5 år ved Byggmakker, og 5 år i skuleverket som assistent for elevar med særskilde behov, har eg no vore på Vinn sidan 2006. 

Eg trivst i eit miljø der me fyrst og fremst ser etter mogelegheiter og ikkje begrensingar. Det å få arbeide med folk, og samstundes skapa noko med hendene, er for meg ein perfekt kombinasjon. Me er stolte av produkta me lagar, og det er viktig for meg at det me leverer er av god kvalitet. Arbeidstakarane eg jobbar med er fast tilsette på Vinn, og kan difor vera her over tid. Dette gjer det mogeleg å tenke langsiktig, noko eg likar svært godt. Det er veldig fint å sjå korleis det å vera i arbeid, få utfordingar og vera ein del av eit godt arbeidsmiljø verkar positivt på folk. 

Eg har vore Liverpool-fan sidan eg var 7 år, og det går aldri over. I periodar er eg ivrig amatør i Leveld Teaterlag. Likar meg godt i snikkerbua eller med modelljernbanen min på vinterkveldane. Om sumaren prøvar eg å sykle mest mogeleg, og kjeringi og eg har no vorte så gamle at det ikkje er flautt å bruke elsykkel. Med hus, hytte og hund går fritida fort.

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim
Jobbveileder, Avklaring og AFT
cecilie@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Harald

Harald Ellingsgard
Driftsansvarlig Tre-avdeling Hol
harald@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 15

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Janne

Janne Vissebråten-Wisløff
Jobbveileder Oppfølging
janne.v@vinn-hallingdal.no
T: 40 44 86 63

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Driftsansvarlig Jobbfrukt
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Jobbveileder ARR
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Vikar, arbeidsleder, Hol
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Tilrettelegger VTA, Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Tore

Tore Ødegård
Arbeidsleder Vaskeri, Ved & Tre
tore@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 488 69 120

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Arbeidsleder, i permisjon
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08