Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito

Tilretteleggar

Eg jobbar som tilretteleggjar i tilrettelagt arbeid for arbeidstakarar som jobbar på Vinn, eller som kombinera Vinn med arbeidspraksis ute i ekstern jobb. Som tilretteleggjar bidrar eg til at menneske med behov for tilrettelegging gis moglegheit for ein meiningsfull jobb, eigenutvikling og auka livskvalitet. Legg til rett saman med arbeidstakarar og arbeidsleiarar, arbeidsoppgåver som gir meistring, utvikling, sjølvstendigheit og glede. Saman med arbeidstakar lagar ein kvalifiseringsplanar som tek utgangspunkt i deira sine ønsker og mål for arbeidet. Følger opp arbeidstakarane på Vinn og ute i ekstern bedrift. Jobbar tett på arbeidstakarane ute i avdelingane, både i vaskeri, Jobbfrukt og ved- og treavdelinga.

Eg er utdanna førskulelærar med tilleggsutdanning i småskulepedagogikk og psykisk helsearbeid. Har sidan 1992- 2018, jobba i barnehage og skule, som styrar, pedagogisk leiar og kontaktlærar. I 2018 starta eg i jobben min på Vinn.

Det å jobbe på Vinn er både spennande og allsidig. Her får eg brukt mange sider av meg sjølv. Eg si ofte at eg har verdens beste jobb. Det er mange ting som motivera meg i jobben. Det å få ta del i den einskilde arbeidstakar sin utvikling gjennom ulike arbeidsoppgåver. Arbeidstakarane sin glede og gode humør på jobb, arbeidstakarane sin sjølvstendigheit i arbeidsoppgåvene og ikkje minst det målretta arbeidet dei gjer for å nå sine mål og draumar. På Vinn er vi-kjensla stor, her jobbar me saman gjennom ein heil arbeidsdag med produksjonsoppgåver. Eg valde å jobbe på Vinn, fordi det er ein meiningsfull og viktig jobb. Eg hadde også høyrt at det var ein god arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø. Vinn er ei framoverlent bedrift som følger med i tida, her er det spennande å jobbe.

På fritida likar eg å vera ute i naturen. Ta meg ein skitur eller fottur til fjells. Lesa bøker har alltid vore ein hobby eg har hatt. Det å kunne sette seg ned med ei god bok, gjerne krim, betyr mykje. Eg er vel det ein kan kalle ein lesehest. Familie og venner er viktig for meg, det å kunne møtast å ha det kjekt i lag.

Ansattbilde av Annlaug

Annlaug Tveito
Tilrettelegger VTA, Gol
annlaug@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 17

Ansattbilde av Cecilie

Cecilie Skar Opheim
Jobbveileder, Avklaring og AFT
cecilie@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 80 34

Ansattbilde av Gunn Marit

Gunn Marit Oleivsgard
Fagleder
gunn@vinn-hallingdal.no
T: 90 77 74 95

Ansattbilde av Hilde

Hilde Brennhovd
Jobbveileder Avklaring
hilde@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 12

Ansattbilde av Toril

Toril Haugen
Arbeidsleder Vaskeri
toril@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 20

Ansattbilde av Elisabeth

Elisabeth Falnes Kristoffersen
Arbeidsleder, i permisjon
elisabeth@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 08

Ansattbilde av Iren

Iren Halbjørhus
Jobbveileder Oppfølging
iren@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 14

Ansattbilde av Janne

Janne Lokreim Sollie
Arbeidsleder Ved & Tre
janne@vinn-hallingdal.no
T: 457 33 748

Ansattbilde av Kari-Ann

Kari Ann Storeskar
Driftsansvarlig Vaskeri
kariann@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 18

Ansattbilde av Kari Beate

Kari Beate Turhus
Driftsansvarlig Jobbfrukt
kari@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 13

Ansattbilde av Marte

Marte Helja
Jobbveileder ARR
marte@vinn-hallingdal.no
T: 45 61 67 98

Randi Skulason
Vikar, arbeidsleder, Hol
randi.s@vinn-hallingdal.no
T: 94 02 79 80

Ansattbilde av Omar

Omar Jonsson
Jobbveileder Oppfølging
omar@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 16

Ansattbilde av Pawel

Pawel Kaczorowski
Arbeidsleder Vaskeri
pawel@vinn-hallingdal.no
T: 48 95 32 76

Ansattbilde av Per Bjørn

Per Bjørn Rustberggaard
Driftsansvarlig Ved & Tre
per@vinn-hallingdal.no
T: 40 43 54 05

Ansattbilde av Randi

Randi Neset
Tilrettelegger VTA, Hol
randi@vinn-hallingdal.no
T: 47 97 19 80

Ansattbilde av Sølvi

Sølvi Waag
Jobbveileder AFT
solvi@vinn-hallingdal.no
T: 45 63 39 20

Ansattbilde av Tore

Tore Ødegård
Arbeidsleder Vaskeri, Ved & Tre
tore@vinn-hallingdal.no
T: 457 39 830

Ansattbilde av Randi

Randi Larsen Flaget
Servicemedarbeider
randif@vinn-hallingdal.no
T: 48 86 91 09

Lene Lagmandokk
Jobbveileder Oppfølging
lene@vinn-hallingdal.no
T: 45 73 95 63