Digitaltesten

nettside 291113- (2)

Hva?

  • Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende digitale ferdigheter.
  • Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i brukerens digitale ferdigheter og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.
  • Testresultatet viser om personen har svake, middels eller gode digitale ferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i digitale ferdigheter. Resultatene blir brukt til å tilpasse dataopplæringen til den enkeltes behov.

For hvem?

  • For personer som ønsker å kartlegge sine ferdigheter i bruk av data

Hvordan?

  • Testingen skjer på nett og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe
  • Testveileder er sertifisert av VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
  • Praktiske testoppgaver blir hentet både fra arbeidslivet og fritiden.
  • Testen kan tas på nytt etter endt opplæring for å få tilbakemelding på hva personen har lært.

Varighet?

  • Tidsbruk pr. testgjennomføring varierer fra ca. 1 – 2 timer