Det er lov å være stolt 😊

Når vi sammenligner oss med landssnittet i bransjeorganisasjonen vår – Arbeid&Inkludering –

ser vi at VINN hevder seg godt.

Takket være tett og godt samarbeid med arbeidsgivere og NAV.

Rett person til rett arbeidsgiver.

Det er arbeidsinkludering!