Arbeidsretta norskopplæring i regi av VINN

Å kunne norsk er viktig for å få jobb!

Eit arbeidsretta norskkurs gjer det lettare for innvandrarar å komme ut i arbeid.

VINN Hallingdal i Gol har gjennomført to kurs a 10 veker og eit nytt kurs starter i september. Kursdeltakarane har vore svært motiverte og interesserte og har alle hatt stor progresjon.

Les heile reportasjen frå Hallingdølen