Anbudsseier for VINN

NAV har tildelt kontrakter for konkurranseutsatte tjenester. VINN vant tjenesten OPPFØLGING for Hallingdal. Det var sterk konkurranse – hele 10 tilbydere konkurrerte om det 4-årige oppdraget.
Tildeling skjedde på bakgrunn av ulike kriterier innen kvalitet og pris.
Som Hallingdals kompetansesenter innen arbeidsinkludering, er vi stolte over å nå helt opp!

Vi gleder oss til å ta fatt på denne viktige tjenesten – og til fortsatt samarbeid med NAV og bedrifter i Hallingdal. Samarbeid skaper resultater!
Folk kommer i jobb – og lokale bedrifter får arbeidskraft!

ANBUD vunnet juni 2016 uten ramme